Djela apostolska

Uloga Duha Svetoga u životu vjernika {Djela 1-5}

slika-blog-13.09.

 

U Ivanu 16:7 Isus je rekao:

 

Bolje je za vas da ja odem,

jer ako Ja ne odem

Utješitelj neće doći vama.

Ako pak odem poslat ću ga k vama.

Zar ne bi bilo sjajno vidjeti Isusa licem u lice?

A opet, Isus kaže da je BOLJE ako On ode …

 

Toliko je puno toga u Božjoj Riječi što govori o Duhu Svetom.

 

Izjava vjere GMG (bazne grupe Dobro Jutro Djevojke) o Duhu Svetom je:

 Mi vjerujemo da je Duh Sveti Bog. Njegova služba je da veliča Gospodina Isusa Krista i uvjeri svijet o grijehu. pravednosti i sudu. Mi vjerujemo da On donosi novo rođenje, nastanjuje se u nama, krsti, pečati, pomazuje i obdaruje sve koji su obnovljeni duhovnim darovima. Također, Duh Sveti vodi vjernike koji dnevno predaju svoj život Njemu vodeći ih, poučavajući ih, posvećujući ih i ispunjavajući ih. (Ivan 15:26, 16:8, 3:3-6, 14:16-17, 14:26)

 

4 simbola Duha Svetog

Golubica – golubica se pojavila pri Isusovom krštenju (Matej 3:16, Marko 1:10, Luka 3:22, Ivan 1:32)

Vjetar – grčka riječ za duh – pneuma – može se prevesti i kao dah ili vjetar (Djela 2:4, Ivan 3:8)

Vatra – Na dan Pedesetnice (Djela 2) Duh se pojavio kao ognjeni jezici i Pavao kaže “Ne gasite Duha!” (1. Solunjanima 5:19). Kad smo neposlušne Bogu to je kao da vodu izlijevamo na vatru.

Voda – U Ivanu 7:37-39 Isus kaže: “Ako je tko žedan neka dođe k meni i pije. Tko vjeruje u mene, kao što Pismo reče, iz njegove će utrobe poteći rijeke vode žive. A to reče o Duhu kojeg su imali primiti oni što vjeruju u Njega. Duh Sveti, naime, još ne bijaše dan jer Isus još ne bi proslavljen.”

 

 

Duhovni darovi dolaze od Duha Svetog.

 

Ima razlika u darovima, ali je isti Duh, i ima razlika u službama, a isti je Gospodin, i ima razlika u djelovanjima, ali je isti Bog koji čini sve u svima. A svakome se daje očitovanje Duha na korist.

~ 1. Korinćanima 12:4-7

 

Svaka od nas je dobila najmanje jedan duhovni dar i Duh Sveti odlučuje koji dar joj je dan. Naši darovi nisu za upotrebu da bismo privukli pažnju na sebe same, već za korist svima. Kad su naši darovi upotrebljeni za Božju slavu, Bog se proslavlja.

 

Neka vaše svjetlo tako zasja pred ljudima da vide vaša dobra djela i proslave Oca vašega koji je na nebesima.

~ Matej 5:16

 

 

Zaključak:

Bog Otac, Isus i Duh Sveti su jedan. Baš kao što Bog Otac i Isus vode, uče i savjetuju nas – Duh Sveti čini isto kroz osobno boravljenje u nama.

 

To je začuđujuće!!! Naš Bog je zapanjujući Bog!

Duh Sveti – Božja prisutnost – ide s tobom!

Nikad nismo same. On nas želi utješiti, usmjeravati i pomagati.

 

Živimo baš kao što je Duh Sveti s nama – hrabro i pobjedonosno!

 

Hodaj s Kraljem,

 

 

Courtney

**Uključi se**

Kako je dublje razumijevanje Duha Svetog promijenilo tvoj život?

Možeš li se pronaći u čežnji da vidiš Isusa licem u lice?

Boriš li se s podsjećanjem da je Duh Sveti uvijek u tebi?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.