Ponovljeni zakon

STRANCI U OVOM SVIJETU…

city-1149931_1920

Imate li iskustvo preseljenja u neku stranu zemlju?

Ako imate, onda znate da je takvo iskustvo … hm, svakakvo samo ne lako!

Odjednom se nalazite okruženi sasvim drugačijom kulturom od one na koju ste navikli, drugačijim načinima ophođenja, čak i drugačijim smislom za humor… Da uopće ne govorim o stranom jeziku i neobičnoj (za vaš pojam) kuhinji.

Kada se nađemo u takvoj situaciji, u početku nam je teško, čudno… ali kako smo jednostavno izloženi utjecaju te nove kulture, s vremenom se počinjemo stapati s njima jer je to …  »tako prirodno«!

Ovaj tjedan u Ponovljenom zakonu (11.-15.), s našom online zajednicom “Dobro jutro, djevojke” čitale smo kako je Gospodin upozoravao svoj narod da se NE STOPI S UTJECAJEM DRUGIH NARODA OKO NJIH, kada dođu među njih.

Kroz cijeli tjedan nailazimo na UPOZORENJA. Zašto? Zato jer je tako lako skliznuti i početi ići »nizvodno«… tako je lako stopiti se s utjecajem okoline.

Potrebna je čvrsta odluka i snaga Duha Svetoga da »plivamo uzvodno«, protivno strujama ovoga svijeta.  Zato je Riječ puna upozorenja i zapovijedi – za naše dobro!

Toliko toga!!!

——

» Čuvajte se da se srce vaše ne zavede, pa zastranite te počnete služiti drugim bogovima i klanjati im se.« (Pnz 11:16)

»Stoga utisnite ove moje riječi u srce svoje i u dušu svoju, i privežite ih kao znak na ruku svoju i neka vam budu kao načeonik među očima vašim.« (Pnz 11:18)

»Jer ako budete brižno držali sve ove zapovijedi što vam ih ja zapovijedam, vršili ih, ljubili Gospoda, Boga svojega, hodili svim njegovim putovima i držali se njega,  onda će Gospod protjerati sve te narode ispred vas i vi ćete izvlastiti narode veće i jače od sebe.« (Pnz 11:22-23)

»Gle, ja danas pred vas stavljam blagoslov i prokletstvo… »(Pnz 11:26)

»Ne štujte tako Gospoda, Boga svojega. Nego tražite mjesto koje Gospod, Bog vaš, između svih vaših plemena izabere sebi za nastan da ondje smjesti ime svoje, i onamo idite.« (Pnz 12:4-5)

»Drži i slušaj sve ove riječi što ti ih ja zapovijedam, da dobro bude tebi i sinovima tvojim poslije tebe dovijeka kad budeš činio što je dobro i pravo u očima Gospoda, Boga tvojega.« (Pnz 12:28)

»… pazi da ne padneš u zamku idući za njima nakon što budu uništeni ispred tebe i da ne tragaš za njihovim bogovima govoreći: ‘Kako su ovi narodi služili svojim bogovima, da tako i ja činim?« (Pnz 12:30)

»… nemoj slušati riječi toga proroka ili toga sanjača snova, jer to vas iskušavaGospod, Bog vaš, da bi doznao ljubite li Gospoda, Boga svojega, svim srcem svojim i svom dušom svojom.  Za Gospodom, Bogom svojim, hodite i njega se bojte, i držite njegove zapovije­di i glas njegov slušajte, i njemu služite i uza nj prionite.« (Pnz 13: 3-4)

» I neka ništa od onoga što je prokleto ne prione za ruku tvoju, da bi se Go­spod odvratio od žestine gnjeva svojega i iskazao ti milosrđe i smilovao ti se i umnožio te, kako se zakleo ocima tvojim, ako budeš slušao glas Gospoda, Boga svojega, držeći sve zapovijedi njegove što ti ih ja danas zapovijedam i čineći što je pravo u očima Gospoda, Boga svojega.« (Pnz 13:17-18)

»Vi ste sinovi Gospoda, Boga svojega; ne pravite sebi ureza ni podstriga između svojih očiju za mrtvacem. Jer ti si puk svet za Gospoda, Boga svojega, i tebe je Gospod izabrao da mu budeš puk dragocjeni mimo sve puke koji su na licu zemlje.« (Pnz 14:1-2)

»… budući da će te Gospod obilno blagosloviti u zemlji što ti je Gospod, Bog tvoj, daje u baštinu da je zaposjedneš ako samo budeš pozorno slušao glas Gospoda, Boga svojega, pazeći da izvršiš sve ove zapovijedi što ti ih ja danas zapovijedam.« (Pnz 15:4-5)

»Jer Gospod, Bog tvoj, blagoslovit će te kako ti je obrekao te ćeš pozajmljivati mnogim narodima, a sâm nećeš uzajmljivati; i vladat ćeš nad mnogim narodima, ali oni neće vladati nad tobom.« (Pnz 15:6)

—–

waterfall-335985_1920

Tako je jednostavan PUT, a mi ga kompliciramo pokušavajući napraviti nekakvu mješavinu svetosti i svijeta – a to ne ide!

Ipak, možda je potrebno naglasiti da svetost nije kruta, hladna, nije legalizam. Ne! Mi jesmo u svijetu, ali nismo od svijeta.

A u svijetu smo kao Tijelo Kristovo. Svijetu smo mi danas ono što je Krist bio svijetu prije 2000 godina – dakle, MILOST I LJUBAV – ali bez kompromisa s lažima. Ne pokušavajmo se “svidjeti svijetu” tako da činimo kompromise. Današnja Crkva, Tijelo Kristovo, treba odvažno ići u svijet i mijenjati ga ljubavlju i silom Duha Svetoga… a ne da svijet (svjetovnost) unosimo u Crkvu.

Ne, nije riječ o »duhovnom ponosu«!

Kao učenici Kristovi, trebali bismo biti najponizniji ljudi na svijetu – znamo da smo otkupljeni Njegovom krvlju od svega propadljivoga, od naše tjelesnosti – i baš zato jer je tako visoka cijena plaćena, pozvani smo živjeti izdvojeno, sveto…

Ne s nosom koji para oblake, nego s rukom ispruženom prema onima koji to još nisu iskusili… aline dopustiti da svijet mijenja nas nego da mi mijenjamo svijet Kristovom ljubavlju, onim što je On položio u nas.

Nije ono što nas razlikuje od svijeta naš stil odijevanja, odlazak u crkvenu zgradu, pa čak niti pristojan rječnik… To sve mogu imati i oni koji Ga zaista ne poznaju. Ono što čini da smo drugačiji, izdvojeni, sveti – to je naša poslušnost Njemu, život bez kompromisa i ljubav koju On izlijeva svakodnevno u nas, kako bismo je mi dalje izlijevali u ovaj svijet koji Ga treba više nego išta!

 

potpis

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

%d blogeri kao ovaj: