Ruta

Ruta – 3. dan – Baština

Kada su moja djeca bila mala, odveli bi ih na otok Ellis da vide gdje su moji preci prvi put došli u Ameriku. Vozili smo se 10 sati do Pennsylvanie. Tamo smo sjeli na vlak do stanice Penn, zatim na taksi do Battery Parka i onda na trajekt do Kipa slobode. Od Kipa slobode smo sjeli na još jedan trajekt i stigli do otoka Ellis.

Jesam li spomenula da smo čekali u redu skoro 2 sata za stići na trajekt? Jesam li spomenila da smo morali proći kroz pretres nakon kojeg smo se osjećali kao kriminalci? Kao nestrpljivoj Amerikanki, to mi nije bio najdraži doživljaj toga dana.

Ali, Bog je imao životnu pouku za mene taj dan.

Moj pradjed je došao brodom iz Mađarske u ranom 20. stoljeću. Mi smo stajali gdje je on stajao. Dok sam čitala povijest užasavajućeg putovanja brodom koje je trajalo mjesec dana, od Europe do zemlje prilika, bila sam ponizna. Slike putnika strpanih na brod, samo s odjećom na svojim leđima i nadom u svojim srcima, dirnule su me.

Odjednom su se duga vožnja autom, vlakom, taksijem, dugi redovi, pretres i trajekti činili malenim naspram onoga što je moj pradjed proživio da bi vidio Damu Slobodu!

Pradjed je došao s jednim snom – da učini život boljim za naraštaje koji dolaze. I ja sam stajala tu – ispunjenje njegovih snova. Je li mogao zamisliti kako će nevjerojatan biti život njegove praunuke – sve zbog njegove žrtve?

Hvala ti, Gospodine, za tako hrabrog i maštovitog pradjeda!

 Rutina baština:

Iako je moj pradjed došao u Ameriku u nadi boljeg života, danas ćemo vidjeti da je Ruta donijela odluku koja nije nužno značila bolji život.

Pročitaj Rutu 1:4. Ruta nije bila Židovka. Koja je bila njena nacionalnost?

 Pročitaj Postanak 19:30-38. Kako je nastala država Moab?

 Ova priča je zabrinjavajuće štivo. Nakon što je Bog uništio Sodomu i Gomoru, incest Lota i njegovih dviju kćeri proizveo je dva sina, Moaba i Ben-Amia. Ovi su sinovi utemeljili narode Moabaca i Amonovih.

 Pročitaj Suce 3:12-14. Kakav je bio odnos između Izraelaca i Moabaca?

 Moapci i Amonovci bili su Izraelovi neprijatelji. Moapci su ugnjetavali Izrael 18 godina, za vrijeme Sudaca.

 Pročitaj 1. Kraljevima 11:33. Koga su Moapci slavili kao svog boga?

Noemi i njeni sinovi su odselili u Moab da izbjegnu smrt zbog gladi. I upravo se ta stvar, koje su se bojali, i dogodila. Sva trojica muškaraca su umrla.

S obzirom da je Ruta bila Moapkinja, a Moapci su bili žestoki neprijatelji Židova, možeš vidjeti da je Ruta ugrožavala svoj život vraćajući se sa svojom punicom u Betlehem.

Noemi je bila prestara da radi, prestara da se ponovno uda, jedini sinovi su joj umrli i nije imala nikakvu zemlju u svom posjedu. Bilo je u potpunoj neimaštini. Ruta se odricala vlastitog života, imena i naroda kako bi postala stranac u tuđoj zemlji. Kada je Ruta odabrala napustiti svoju zemlju, znala je da bi joj život mogao biti gori.

Svi znamo kako priča završava. Sve se složi predivno. Iako Ruta nije znala kako njena priča završava, odabrala je nesebičan put.

Pitanja za raspravu:

Stavi se na Rutino mjesto. Nakon proučavanja povijesti njenog naroda, što misliš koji su bili Rutini strahovi?

Kada donosiš odluke, biraš li nesebični ili sebični put?

 Prirodno je misliti da je sebični put sretniji, ali kada odaberemo vjerovati Bogu i živjeti nesebično, mi smo slobodni i blagoslovljeni.

 Koja je tvoja baština? Je li netko za tebe podnio žrtvu da bi mogla živjeti gdje živiš danas?

  Koja je tvoja duhovna baština? Tko je podnio žrtvu da bi ti mogla biti dijete Božje?

 Iako cijenim svoju domovinu u Americi i žrtvu mojih predaka, puno više cijenim moju domovinu na nebesima i Isusovu žrtvu za moje spasenje.

Filipljanima 3:20-21 kaže:

20 Jer naša je domovina na nebesima, odakle i Spasitelja iščekujemo, Gospodina Isusa Krista, 21 koji će, prema djelotvornosti moći svoje, preobraziti ovo naše bijedno tijelo da bi ga suobličio slavnome tijelu svojemu i sebi podložiti sve.

Naša domovina je na nebesima. To znači da smo stranci u ovom svijetu i naši bi životi morali izgledati drugačije od onih kojima domovina nije na nebesima. To znači da moramo voljeti nesebično, čak i ako nam to stvara neugodu. Mi imamo veliku nadu u nebu.

Završimo današnje proučavanje tako da pogledamo Mateja, 1. poglavlje. Ovo je Isusovo rodoslovlje. Pogledaj 5. stih. Tamo ćeš pronaći imena dviju žena. Tko su one?

 Prijatelji , ovo je milost u njenom najboljem izdanju! Rahaba, koja je bila prostitutka i Ruta, koja je bila Moapkinja nalaze se u rodoslovlju Isusa Krista! Znaš li što ovo znači? To znači da nije važno odakle dolaziš i što si učinila, Bog te želi upotrijebiti. Sve što traži od tebe je potpuna predanost i želja da živiš nesebično na Njegovu slavu.

Naša domovina je na nebesima. Živimo vječno!

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.