Ponovljeni zakon

Promišljanja i molitve {Ponovljeni zakon 6-10}

slika za blog - 6-10

Ponovljeni zakon 6

 

U 4. stihu Bog poziva Izrael:

Čuj Izraele, Bog je Gospodin, jedan i jedini.

Ovaj stih znam već dugo vremena. Naučila sam ovaj stih kao pjesmu na hebrejskom, mnogo godina prije mog obraćenja. Zanimljivo, znala sam pjevati na hebrejskom, ali nikako nisam mogla zapamtiti prijevod. Toliko sam puta pitala prijateljicu da mi kaže što znače ove riječi, da se ona skoro naljutila na mene, ali ja nijednom nisam mogla zapamtiti prijevod.

Bez Duha Svetog nemoguće je razumjeti Bibliju!

Kad sam se spremala početi čitati ovo poglavlje, znala sam koji me stih čeka i molila sam Duha Svetog za mudrost, da razumijem bolje.

Nakon 4. stiha, dolazi 5. u kojem Bog poziva Izrael da ga voli svim srcem svojim, svim bićem svojim i snagom svojom te da zapiše sve riječi u svoje srce te ih kazuje i napominje svojoj djeci.

Ali, sve započinje riječima: slušaj Izraele, Bog je Gospodin i On je jedini.

Što, u stvari, znače te riječi? Jesu li mi upisane u srce, urezane u srce?

Ako je Bog jedan i jedini i spasio je Izrael iz ropstva, vodi ga u Obećanu zemlju, kao što otac nosi svog sina, zar to nije slika koliko i kako Bog voli mene?

Već nekoliko godina, u mom srcu se slaže ova slika: ako ne znam koliko Bog voli mene, onda je i moja ljubav za Njega ograničena.

Da, svi znamo da nas Bog voli, zar ne?

Ali, ako ne rastem u toj spoznaji, ako je uzmem zdravo za gotovo, ako me ne oduševljava, ako me ne ispunja sve više i više spoznaja da me moj Nebeski Otac voli onda to što je u mom srcu je samo, moja ljudska ograničena ljubav. To je onda samo moja snaga koja se uvećala otkad sam postala vjernik. To je samo moj trud koji me umara i iscrpljuje.

Isus, u Ivanu 15:5 kaže: bez mene ne možete ništa.

Ako nismo u Njemu, ne boravimo u Njemu i On ne boravi u nama, ne možemo roditi rod, nema ljubavi.

Svaka ljubav kojom čovjek ljubi, ma koliko ona bila snažna, ako ne potiče od ljubavi kojom nas naš Nebeski Otac ljubi (ljubavi koja oprašta, koja ne pamti zlo, koja čini sve novim i okreće sve na dobro) ako se ne ispunjamo tom ljubavlju – onda to s čim raspolažemo, koliko god veliko, uvijek je nedovoljno.

Znam ovo iz prve ruke.

Tek kad sam se počela… u stvari, kad sam dozvolila Ocu da me voli, Isusu da  me ispunja svojom ljubavlju koja oprašta i liječi, čitajući stihove iz Pisma – kojeg je napisao baš meni, a razumijem ga jer mi je  Njegova krv oprala srce i oči i uši, tek tad kad sam počela prihvaćati tu predivnu ljubav koja oslobađa i prihvaćati sebe kao što me On prihvaća, tek tad sam se počela mijenjati.

Počela sam prihvaćati sebe kako me moj Otac prihvaća i počela sam prihvaćati one koje je On stavio u moj život: mog muža, koji je polako prestao prigovarati da mu ne posvećujem dovoljno pažnje i sl. Sad mu je ponekad i previše, ?.

 

Dragi, ljubljeni Oče, molim Te da ljubavlju kojom me Ti ljubiš ispunjaš mene i učiš me kako da tom istom ljubavlju, time što si ulio u mene i dao mi, da volim samu sebe i sve oko sebe, da to bude ljubav kojom ljubim i Tebe.

Oče, hvala Ti za Riječ koja zajedno sa Duhom Svetim čini Tvoju ljubav stvarnom i mogućom. Hvala Ti Oče jer Tvoja Riječ živi u meni i postaje svakim danom sve življa. Hallelujah!!!

Molim Te Duše Sveti pomogni mi da razumijem i živim Očevu ljuba  dokraja.

Molim Te Duše Sveti pomogni svakom tko ovo čita i sluša ove riječi da upozna koliko ga/ju Isus voli do sve punine.

Molim Te Duše Sveti drži me gladnom i žednom Tebe i poznanja mog Oca i Isusa Krista.

Hvala Ti Duše Sveti.

Volim Te Isuse!

 

 

Ponovljeni zakon 7

 

Predivna slika.

Bog je odabrao Izrael.

Bog ne želi dijeliti sebe. On želi, kao što je On odabrao Izrael, da Izrael odabere Njega, da im samo On bude Bog.

Za razliku od Njega, koji je odabrao Izrael jer je najmanji među narodima, mi biramo Njega jer je jedini, jer je On najveći, jer je moćan, jer je zauvijek dobar. Hallelujah!

To se zove: biti svet – kad u svemu, baš svemu, biramo SAMO Njega!

Bog je tako odabrao i nas, svaku posebno i svaku za sebe.

Da ne odvaja svaku osobu posebno, dao nam je svoga Sina. Poslao je Isusa da ga svako może vidjeti, prepoznati i prihvatiti i tak postati odvojene – svete, samo Njegove, nova stvorenja, slobodne! Hallelujah!

Bog okreće sve na dobro onima koji ga ljube, koji su pozvani odlukom Njegove volje.

Njegova volja je da nitko ne strada tko vjeruje u Isusa. Vjerovati u Isusa znači prihvatiti jedinog Boga, Onoga koji te ljubi, da bude tvoj Otac.

Molim Te Oče da nas danas ispuni Tvoja predivna, iscjeljujuća ljubav i milost u Isusovo ime.

Hvala Ti Oče jer si dobar, jer je vječna Tvoja ljubav i milost.

Hvala Ti Duše Sveti jer otkrivaš ovu istinu, tajnu od davnina – Krist u meni, nada slave.

Hvala Ti Isuse.

Volim Te Isuse.

 

 

Ponovljeni zakon 8

 

 

Mojsije naglašava važnost, koliko je važno slušati Boga i Božje zapovjedi.

Ima tu teških riječi: ‘ kao što čovjek kažnjava sina svojega’… riječ kažnjavati u ovom stihu znači odgajati: prvo riječima.

Zato, Bog naglašava kako je važno učiti djecu, od malena doba, Njegovoj riječi, ispunjati se njom, govoriti je i kad sjediš i dok hodaš, imati je na dovratcima – jer je Božja riječ živa i djelotvorna i oštrija od dvosjeklog mača, razdvaja dušu i duh, zglobove i moždinu i prosuđuje misli i nakane srca.

Riječ Božja je ogledalo. Riječ Božja je prava hrana.

Možda uvijek ne razumijemo, možda nam nije uvijek jasna – baš kao što ni Izrael nije razumio što je mana, ali mana ih je hranila i prehranila dok su bili 40 godina u pustinji.

(manna – hebr – što je to (značenje riječi mana))

U 18. stihu piše:

Sjeti se Gospoda, Boga svojega jer Ti je On dao snagu da stječeš bogatstvo.

 

Izrael je imao snagu, Božju naklonost, kojom je pobjedio neprijatelja.

Ta ista naklonost pripada i nama danas. Naklonost kojom nas Bog vodi iz pobjede u pobjedu.

Nemojmo biti od onih naroda koje je Bog izgonio pred Izraelom jer nisu slušali Božji glas. Bog govori svima, ali ga ne žele svi slušati.

Izrael je odabrao Mojsija da sluša Boga za njih.

Mi, danas, imamo našeg predivnog Pastira koji nam govori: moje ovce čuju moj glas i ja im dajem život vječni i nitko ih ne može oteti iz moje ruke, niti iz ruke mog Oca koji je njaveći od svih, jer ja i moj Otac smo jedno (Ivan 10:27-30).

Nemojmo olako uzeti ove Isusove riječi. Okrenimo svoja srca i svoje uši k Njemu i nemojmo zaboraviti tko je naš Bog! Okrenimo se od svojih okolnosti k Njemu – Isusu!

Isus – naš Bog, moj i tvoj – On se brine za mene i tebe, čuva nas u poniznosti ako ne zaboravimo tko je On. Ako stalno promišljamo o Njemu, koliko nam On znači i slušamo Njegov glas – onda nas On čisti od ponosa, čuva nas u poniznosti, vodi nas putem pravednosti i mijenja nas iz dana u dan da budemo sve više nalik Njemu.

To je ono što zahvalnost za križ i ispunjanje Božjom rječju čine za nas.

 

 

Oče, hvala Ti!!!

Hvala Ti Oče za Isusa, hvala Ti za Isusovu pobjedu na križu, koja je danas i moja pobjeda! Hallelujah!!!

Hvala Ti Isuse za predivno pranje i čišćenje koje je Tvoja krv obavila i obavlja kad god mi je potrebno.

Hvala Ti Duše Sveti jer sam sad novo stvorenje, Tvoj hram.

Molim Te Duše Sveti raširi se u meni, mom srcu, mojim mislima, mojoj volji – pomogni mi da upijam Riječ mog Oca i da živim od nje, da me hrani i snaži, iscjeljuje.

Molim Te Duše Sveti pokazuj mi put.

Oče, ja se predajem Tebi i vodstvu Duha Svetog, proslavi Isusa kroz mene.

Hvala Ti Duše Sveti.

Volim Te Isuse.

 

 

 

Ponovljeni zakon 9

 

 

Mojsije govori, opisuje Izraelu, tko su i kakvi su.

Svi se možemo prepoznati u tim riječima.

Ali, takve smo nekad bile, zar ne?

Isusova krv nas je oprala.

Mojsije je boravio u Božjoj prisutnosti 40 dana i noći, bez hrane, bez vode.

Ali, kad Isus govori za samog sebe, On kaže: ovdje je veći od Jone, veći od Salomona (Matej 12:41, 42). Isus je veći i od Mojsija.

Isusova krv nas je oprala. Više nismo tvrdovrati narod.

Sada smo novo stvorenje, hram Duha Svetog. Živimo tako!

Same ne možemo ništa.

Odlučimo danas živjeti u Božjoj prisutnosti. Dozvolimo sebi da primimo ono što nam naš Otac želi dati: otkrivenje tko je On, tko je Isus i koliko je veliko i moćno to što je učinio za svaku od nas. Odlučimo danas živjeti i primati iz otvorenog neba, neba koje nam je Isus otvorio, da bi se mogle napajati i ispunjati Njegovom milošću, da rastemo u spoznaji kome pripadamo i tko živi u nama, u svakoj od nas koja vjeruje u Isusa.

Više ne moramo, kao Mojsije, postiti 40 dana i noći bez kruha i vode.

Sada, samo zahvaljujući i nastavljajući zahvaljivati Isus boravimo u Očevoj prisutnosti i ona je ta koja nas mijenja.

To je život u milosti.

Hallelujah!!!

 

 

 

Hvala Ti Oče! Ti si moćan Bog!

Snaga 1 kapi Isusove krvi je u pranju i čišćenju koje vrši, koje je učinila u meni.

Samo Tvoja milost i dobrota su me okrenuli iz tvrdoglave i buntovne u poniznu i poslušnu.

Zahvaljujem Ti Oče i slavim te.

Hvala Ti Duše Sveti jer ne odustaješ od mene.

Molim Te zapali u meni ljubav za Tvojom rječju, da gorim upijajući tebe i sve ono što daje, svu hranu koja dolazi od svake riječi koja izlazi iz usta Božjih.

Hvala Ti Duše Sveti.

Hvala Ti Oče.

Volim Te Isuse!

 

 

Ponovljeni zakon 10

 

 

Mojsije ponavlja kako su dobili ploče sa zapovjedima. Ovdje slika postaje potpunija.

Posebno me dotaknuo stih 16:

Zato obrežite svoja srca, ne budite više tvrdovrati!

Ovdje Bog prvi put spominje obrezanje srca. Ove riječi će se u ovoj knjizi ponoviti još nekoliko puta.

Bog traži da Izrael sluša Njegove zapovjedi i istovremeno im govori o sebi, koliko je On velik i moćan.

Bog ne traži da ga Izrael slijepo sluša, već da shvate tko je Bog, koliko je velik i moćan – jer izveo ih je iz ropstva, oslobodio od faraona.

Kad Bog traži da ga ljubimo, On prvo želi da promišljamo i spoznamo koliko nas On voli, koliko je Njegova ljubav velika. Jer je prvo On ljubio nas (1. Ivanova 3:19). Bog želi da uvidimo i procijenimo koliko je velika ljubav kojom nas Isus ljubi i da naš odgovor na tu ljubav – bude da mi ljubimo Njega. Bog ne želi automatizam, niti nas prisiljava.

Tek kad spoznamo i rastemo u spoznaji koliko On nas voli, mi mu tek tada možemo odgovriti na način koji On želi: iskreno, duboko, poslušnošću do kraja.

Bog nas poziva, posebno u zahtjevnim situacijama, da vidimo da je On uz nas, da nas On nosi, da kad sve izgleda protivno, kad ga ne možemo vidjeti ni osjetiti – da znamo da je On tu, da Njegove rane i danas iscjeljuju, Njegova krv i danas pere svaki grijeh i slabost, miče svaku bol.

Bog hoće da promišljamo o tome, da prvo same sebi propovjedamo i na taj način se ohrabrimo u Gospodinu jer tek tada riječ koju dijelimo s drugima može imati vjerodostojnu snagu.

 

Oče hvala Ti za Tvoju riječ. Hvala Ti jer je Tvoja riječ prava hrana, hrana koja jača moj duh i iscjeljuje moju dušu i tijelo.

Hvala Ti Duše Sveti jer sa svakom novom rječju Ti jačaš u meni. Molim Te Duše Sveti raširi se u meni.

Hvala Ti Isuse za svaku kap krvi koja mi je otvorila vrata u Kraljevstvo Božje.

Hvala Ti Isuse!

Volim Te Isuse!

 

 

 

 

vojka

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

%d blogeri kao ovaj: