Suci

Promišljanja i molitve {Knjiga Sudaca 7-12}

slika-za-blog-suci-7-12

Suci 7

 

Što Bog želi?

Bog želi da svi znaju da smo Njegovi, da On prima svu slavu, da nam je dobro jer smo

Njegovi, pripadamo Njemu.

zato, smanjuje Gideonovu vojsku na 300 ratnika.

Gideon prima riječ ohrabrenja kroz usta svojih protivnika!

Bog voli da poštujemo autoritete koje nam je stavio u život.

kada imamo pobjedu? kada smo pobjednici?

pobjedu imamo kada znamo čiji smo!

kada smo svjesni svoje slabosti, kada znamo da smo mali.

ali, poznajemo Boga, prihvatili smo one koje je Bog stavio u naš život.

prije svega imamo pobjedu kada znamo tko je i zašto naš Bog, zašto vjerujemo u Njega.

snagu dobivamo kada proklamiramo, prvo, sebi samima ono što On kaže za sebe samog i za

nas, te odatle dobivamo snagu i da radimo ono što nam On kaže.

to nije uvijek isto za svakog vjernika, postoji vrijeme za sve.

 

hvala Ti Oče. hvala Ti Oče, Ti jesi dobar Bog.

hvala Ti jer uvijek hrabriš, poučavaš, odgajaš kroz svoju Riječ.

molim Te Oče za mudrost, mudrost da prepoznam Tebe, Tvoju pouku i Tvoj plan za moj život.

molim Te Duše Sveti govori mi glasno, govori mi jasno.

molim Te Duše Sveti pomogni mi da odustanem od svojih planova i programa, da sljedim

samo Tebe.

hvala Ti Duše Sveti.

volim Te Isuse.

 

 

Suci 8

 

koje poglavlje!

kao da je cijela Biblija stala na jedno mjesto.

vidimo Gideona, ispunjenog Božjom mudrošću, hrabrog.

ali, istovremeno vidimo i njegov pad.

kao da nam Bog daje lekcije, da učimo iz njih kako same ne bi upale u zamke, dok smo ovdje

na zemlji.

naš Bog je dobar Otac.

– vidimo Gideonovu mudrost dok smiruje povrijeđene Efraimce.

– hrabrost Gideonovu kada nastavlja progoniti kraljeve koji su ih napali, čak i onda kada nema

podršku onih koji su ugroženi.

– Gideon je čovjek od riječi: što je rekao, to ispunja.

– čak i neprijatelji prepoznaju Gideona i ljude koji su s njim. kažu: kakav si ti, takvi bijahu i oni.

svaki bijaše nalik kraljevu sinu!

ali, vidimo i slaba mjesta kod Gideona.

– njegov sin ga nije poslušao.

– Gideon se bori da ostane pravedan.

– Gideon odbija izbor da bude vladar Izraelcima i odgovara im: niti ja, niti moj sin već Gospod

će vladati nad vama!

ono što je najbolnije to je vidjeti kako se Gideon ne zna nositi s vlastitim ponosom.

skuplja zlato i pravi efod.

pravi idola. to je slika čežnje za Bogom, na ljudski (krivi) način.

Gideon je slika ljudske čežnje za Bogom, Bogom koji blagoslivlja.

ali, to nije slika o kojoj Isus govori kada kaže da istinski klanjatelji se klanjaju u duhu i istini.

Gideon je primio Božje blagoslove, ali nije se okrenuo – pokajao, nije nastavio klanjati se u

duhu i istini.

onako kako je spoznao Boga, tako ga je i slavio.

na meni je danas da donesem odluku i da tu odluku svaki dan iznova potvrđujem.

kako ću slaviti Boga? hoću li hodati u duhu i istini, dozvoliti da me Božja riječ i Duh Sveti vode

ili ću hodati po onome kako ja mislim da trebam ići?

Isus je bio na križu baš zato da upoznamo milost Božju, da upoznamo koliko je Bog dobar, da

spoznamo koliko nam je oprošteno i da je teret nedostojnosti, srama i grijeha opran zauvijek.

Isus i vjera u Njega nas osposobljavaju da hodamo slaveći Boga u duhu i istini.

to je odluka koju svako tko vjeruje mora donijeti sam za sebe. potvrđivati je svojim životom

svakodnevno.

 

 

Oče hvala Ti.

hvala Ti Oče za savršeni plan spasenja.

hvala Ti Isuse za svaku kap krvi.

hvala Ti Isuse jer Tvoja krv je nositelj Božjeg života.

zato jer sam oprana Tvojom krvlju Isuse ona teče mojim duhom i ispunja me Božjim životom.

hvala Ti Isuse, jer jači si Ti u meni od svega u svijetu.

hvala Ti Isuse jer Tvoja krv uvijek pere svaki grijeh, svaki sram, pere sve što prinesem, sve

ono čega se odričem, što ostavljam za sobom. hvala Ti Isuse jer Tvoja krv je dragocjena i

sveta.

molim Te Duše Sveti raširi se u meni i utvrdi me u ovome, pomogni mi da spoznam i živim to

što nosim u svome duhu, da upoznam kvalitetu života kojom me Isusova krv ispunja.

hvala Ti Duše Sveti.

volim Te Isuse.

 

 

 

Suci 9

 

kada ne čujemo Božji glas, kada ne slušamo glas svog Pastira, kada nam je važnija naša slava, naša moć…

kada idemo za čovjekom…

kada nam je važnije što čovjek kaže…

kada gledamo samo sebe, svoj život, da rješimo svoje situacije, probleme…

kada gledamo samo na kratko, na ono što će biti sutra, a ne znamo tko smo!

i maslina i smokva i loza – znaju tko su.

i glog zna tko je on.

znam li ja tko sam?

znam li čija sam?

što to meni znači: tko sam i kome pripadam?

gledam li samo sebe i promišljam li samo o sebi ili dozvoljavam Duhu Svetom da me uči kroz Božju Riječ?

dozvoljavam li mu da me uči:

– što znači biti dijete Kralja nad kraljevima?

– što znači da sam primila Kraljevu milost, pomilovanje i sada sam Njegova?

– da biti Kraljevo dijete znači biti ponizna, ne oholiti se

– da to znači vladati, ali istovremeno služiti svima i svojim neprijateljima

– da živim kao Isus koji je radio samo što je vidio da Njegov Otac radi i govorio samo što je čuo da Njegov Otac govori

 

 

molim Te Duše Sveti uči me i vodi me.

molim Te Oče daj mi mudrost (Jakov 3:17) i molim Te daj mi jezik učenika da mogu rječju i dobrim djelom okrijepiti umornoga.

molim Te Duše Sveti svako jutro budi mi uho da slušam kao učenik.

molim Te Oče otvori mi uši.

molim Te Duše Sveti pomogni mi da ostanem ponizna, da se ne bunim i ne uzmičem (Izaija 50:4,5).

hvala Ti Isuse za krv s križa koja me učinila Božjim djetetom, Tvojim učenikom, koja me čuva u poniznosti.

hvala Ti Oče.

hvala Ti Duše Sveti.

volim Te Isuse!

 

 

Suci 10

 

 

Bog je dugo strpljiv.

ali, i Njemu se prepuni čaša..

iskreno pokajanje je ono čemu ni Bog ne može odoljeti.

pokajanje znači: promijeniti smjer, odreći se starih putova i navika.

ono što vidimo kod Izraelaca u SZ je iskrena žalost.

oni traže oslobođenje, oni ne spominju pokajanje.

pokajanje je moguće kada:

– Isusova krv opere grješnika

– tada imamo susret sa živim Bogom, sretnemo se s Njim. možemo ga upoznati osobno.

mi, koje vjerujemo, smo te koje moramo donijeti odluku hoćemo li živjeti u žaljenju i samosažaljenju ili ćemo zagledane u Isusa, Božje Janje, dozvoliti da krv koja nas je oprala učini od nas novo stvorenje koje se ispunja Božjom Rječju i dozvoliti Božjoj Riječi da promjeni naše razumijevanje, da nas ispunja Božjom mudrošću.

kratko rečeno: hoćemo li dozvoliti da nas Božja Riječ i Duh Sveti okrenu sa naših starih putova i započeti hod uskom stazom Božjeg Kraljevstva – to je odluka koju svak tko vjeruje mora donijeti za sebe, svaki dan iznova, pa i mnogo puta dnevno, 7×70 puta.

 

 

hvala Ti Oče!

hvala Ti za Tvoj savršeni plan spasenja.

hvala Ti Isuse, Janje Božje, jer si na križu otvorio put za mene, put u Tvoje Kraljevstvo.

Hallelujah!

hvala Ti Duše Sveti jer mi pomažeš, jer me učiš.

molim Te Duše SVeti živi u meni i kroz mene, iscjeljuj me i izgrađuj me.

molim Te da Božju Riječ koju čitam otvoriš da bude moja hrana, koja mi pomaže da rastem.

hvala Ti Duše Sveti.

volim Te Isuse.

 

 

Suci 11

 

 

koliko lekcija u ovom poglavlju.

još jednom vidimo da Bog ne gleda tko je tko, već On gleda u srce.

sin bludnice može osloboditi Izraelce, kao i svaki sin pravednika.

važno je gdje mu je srce.

onaj koji ima srce za Boga, teško se može okrenuti protiv Njega.

ali, teške su ovo lekcije.

vidimo da nije dovoljno goriti za Boga.

treba poznavati Boga. to je ono što On želi: da ga upoznamo.

Jiftah je znao za Boga, ali nije ga upoznao.

nije ga poznavao, nije boravio u Njegovoj riječi.

nije upoznao Boga punog milosti i dobrote.

zato je i dao zavjet. dao je zavjet gorućeg srca, ali ne ispunjen Božjom mudrošću.

zavjet je ispunjen. kako?

njegova kćer nije umrla. Bog ne želi žrtvu čovjekovu.

ali, Jiftahova kćer nije upoznala muškarca.

znamo da Bog ne želi ljudske žrtve. u Pismu, Bog kaže da Njemu pripada svaki prvorođeni sin i da se za njega prinese otkup u životinjskoj žrtvi. postoji i pravilo za one koji su dali zavjet (Lev 27:1,2).

Bog je Bog milosti, a čovjek je nepromišljen.

što je točno bilo s ovom djevojkom?

možda je ostala živjeti s ocem, ali kao da je mrtva jer nikad nije upoznala čovjeka? možda je živjela kao pomagačica u hramu?

njen život je otkupljen, ali ga zbog naglosti oca nije proživjela u punini.

 

 

hvala Ti Oče za Tvoju Riječ.

hvala Ti Isuse za krv koja me oprala, koja i danas pere sve što donesem pred Tebe.

hvala Ti Duše Sveti jer si Ti moj Učitelj.

Oče, molim Te za mudrost, posebno za mudrost da razumijem Tvoju Riječ i Tvoju volju. molim Te za mudrost da živim po Tvojoj Riječi.

molim Te Duše Sveti pomogni mi da živim i hodam u duhu, ne po tijelu.

molim Te govori mi glasno kada moja noga skrene desno ili lijevo.

hvala Ti Duše Sveti.

volim Te Isuse!

 

 

Suci 12

 

 

tužno poglavlje.

Bog zapovijeda blagoslov i život zauvijek tamo gdje su braća u slozi i zajedništvu.

nadmetanje, razmimoilaženje – takvim načinom krademo sami sebe za blagoslov.

to je jedan od prvih znakova da nismo poslušni Bogu i Njegovoj Riječi.

prihvatimo sebe, prihvatimo jedna drugu.

razlike? neka nas vodi Božja mudrost.

bez Isusa ne možemo ništa.

 

 

molim Te danas Duše Sveti pomogni meni, pomogni nam da slušam/o Tebe, Tvoj glas.

molim Te Duše Sveti pomogni mi da radim i govorim samo ono što je Očeva volja, da ne živim po svom, ljudskom razumijevanju.

Oče, da ovako živim potrebna mi je sva Tvoja mudrost. daj mi je.

molim Te mi pomogni.

hvala Ti Oče.

hvala Ti Duše Sveti.

volim te Isuse!

 

 

 

vojka

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

%d blogeri kao ovaj: