1. Samuelova

Priča o Davidu i Golijatu na način koji do sad niste čuli

Opasnost na koju nailazimo, mi kršćani,  kad čitamo poznate priče Biblije, poput Davida i Golijata, Jone i kita, o Jerihonu, dječacima u peći je ta da im pristupamo kao i priči o Zlatokosi i tri medvjeda…

poput bajki, umjesto kao istinitoj priči koja ima svoje mjesto u povijesti.

David i Golijat je u jednokoj mjeri istinita kao i priče o Napoleonovim bitkama, Ratu za neovisnost ili one o Francuskoj revoluciji. Bila je to stvarna  bitka koja se uistinu zbila i u kojoj je izvojevana prava pobjeda.

Kad sam danas otvorila Bibliju na 1 Samuelovu 17, bila sam u napasti preskočiti priču i krenuti dalje.

Ipak, znala sam duboko u sebi da je Božja riječ živa, snažna i može govoriti novo čak i kroz priču  koju sam čula već pred 40 godina i poznata mi je kao i moje vlastito lice u ogledalu.

Sinula mi je misao: Kako se ova priča može povezati na današnjicu?

Tko je David danas?

Tko je  Golijat danas?

Tko je kralj Šaul i vojska Izraelaca danas?

I odjednom, priča je imala novo značenje!!

Izraelska vojska je bila utaborena na jednom brdu a  filistejska na drugom. Filistejci su poslali Golijata, čovjeka divovske veličine da učini svoje. Stajao je i vrijeđao i izraelski narod  i Svemogućega.

Na koji način je reagirala izraelska vojska?

Drhtali su na brdu.

I narod i njihov Bog bili su predmet ismijavanja Filistejaca i umjesto da se im suprotstave u pravednosti, oni su drhtali pred zlom!

Na scenu ulazi David.

Ovaj mladić koji još tehnički nije bio dovoljno odrastao za bitku, nosi hranu svojoj braći. Na bojnom polju čuo je Golijatove uvrede i to ga je ispunilo pravednom srdžbom.

Srdžba sama po sebi nije grijeh.

Postoji vrijeme kad trebamo biti ljuti.

Trebamo se ljutiti kad čujemo da su milijuni beba ubijeni svakog dana bez da im se uopće pružila prilika za prvi udah.

Trebamo se ljutiti kad čujemo da su kršćani ubijani zbog svoje vjere.

Trebamo se ljutiti kad čujemo da se djeca zlostavljaju i žene siluju.

Pitanje je: na što nas ta ljutnja potiče? Ako nas potiče da sagriješimo svojim jezikom  ili djelima, ako nas vodi u ogorčenost i zamjeranje, tada je to grešna srdžba.

Međutim, ako nas ljutnja potiče na molitvu, zauzimanje pravednog stava, za borbu protiv zla, tada je to pravedna srdžba!

Dok Izraelska vojska dršće u strahu, David je ispunjen pravednim gnjevom i to ga potiče na ono što njegov slabi kralj i vojska ne rade.

Ustati i boriti se protiv ovog nasilnika koji danonoćno vrijeđa njegov narod i njegovog Boga!

A Bog nagrađuje njegovu vjeru.

  1. Tko je danas kralj Šaul i Izrael?

Kralj Šaul je svaki kršćanski vođa i svaki pastor danas koji je postao samozadovoljan, apatičan i hladan.

To je svaki vjernik koji se oglušio zbog  previše zabave a premalo vremena potrošenog na  potrebe. To je svaka osoba koja se naziva imenom Krist,  a zapravo se boji ustati i govoriti o onome što doista vjeruje, pa sjedi u  zamračenom kinu te se sramežljivo smijulji  na seksualne šale.

To je svaki kršćanin koji se boji stati korak vjere protiv neznabožačkog školskog sustava koji podučava njihovu djecu doktrinama protiv Krista.

To je kršćanin koji vjeruje da sve religije vode bogu i da nijedna religija nije iznad druge.

To je vjernik koji odbija zauzeti stav moralnosti i ne viče s brda da je bludnost ozbiljan grijeh s posljediama koji ide dalje od  STD neželjene trudnoće i povrijeđenih osjećaja… ali to nije grijeh protiv duha… već da bludnost, nemoral, preljub uma i tijela nisu greške, već voljni grijeh i pobuna protiv Boga i Njegove riječi.

I svako tko ne želi zauzeti stav  u ovim danima i vremenu protiv medija, našeg školskog sustava te protiv bilo kakve  svjetske filozofije koja dnevno vrijeđa Boga i njegov narod jeste Šaul i njegova vojska.

  1. Tko je danas Golijat?

Golijat je bio div. Imao je još 4 braće koji su također bili divovi. Zajedno su bili nepokolebljivi i Filistejci su to znali.

Bili su sigurni u činjenicu da su preveliki da ih ljudi obore.

Skoro da su bili u pravu!

I Golijat stoji uspješno zastrašujući vojsku koja je imala najbolje oružje u cijelom svemiru, u svoj povijesti – Svemogućeg Boga i njegove nadnaravne moći!

A i mi imamo takvog Golijata u našoj zemlji.

Mediji: Hollywood, glazbena industrija, novinarski mediji, sustav obrazovanja…. sve redom divovi u našoj zemlji koji nam govore što misliti, kako živjeti, definiraju naš moral, oblikuju naš pogled na život.

Vrijeme koje kršćani provedu u medijima je zapanjujuć,  većina od njih nema filter. Gledati će filmove klasificirane za geldanje samo uz pratnju roditelja prepunih psovki, golotinje i seksualnih odnosa kao da gledaju  neki Disney film s izopačenom političkom porukom.

I ako mislimo da mediji i naš obrazovni sustav nemaju nemjeru preobrazovati i preoblikvati naš pogled na svijet tako da Bog i njegova riječ više nisu faktori u našem životu, u velikoj smo zabludi.

To je upravo njihova namjera.  Namjera #1!

A pouzdaju se u činjenicu da su premoćni, veliki, prebogati i previše popularni za oboriti.  Misle da će nas njihov glasan glas zastrašiti i otjerati u tišinu i nedjelovanje.

A dosad su i bili u pravu!

No filistejska vojska nije računala na Davida. Nisu mu se nadali. A kad se pojavio pred Golijatom, nerazumno su mislili da ga mogu zgnječiti poput kukca.

Ali David je znao da je s njim oružje za masovno uništenje…

  1. To je danas David?

Svaki kršćanin, svaki blogger, svaki govornik, svaki pastor koji će dozvoliti da njegovo srce bude ispunjeno s pravednom srdžbom prema strategiji neprijatelja za uništenje ove generacije pobožnih ratnika.

Trebaju nam ljudi i žene ispunjeni svetom hrabrošću i pravednom srdžbom koji neće dozvoliti da ih njihova dob i sposobnost zadržava od borbe protiv divova koji dnevno hrle i vrijeđaju Boga i njegov narod!

Trebaju nam ljudi i žene koji odbijaju biti opterećeni s pozamašnim oklopom osjetljivosti , crkvenim programima, filozofskom plitkoumnošću s propovijedaonice te smjelo kroće Božjim naoružanjem njegove riječi, s okopom Božjim i silom molitve jer Bog ide pred njima da porazi divove u zemlji!

Mi imamo oružje za masovno uništenje, u našim rukama i u našim srcima:

Božja Riječ i sila Svetog Duha.

Nitko ne može stajati pred Bogom i Njegovom Riječi! Svako koljeno će pokleknuti…. I svaki div mora pasti!

Pitanje je: hoćeš li drhtati ili ćeš stajati pred divom.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

%d blogeri kao ovaj: