4. tjedan – Ruta – Čekanje na Gospodina

Započnimo u molitvi.  Polako pročitaj i obilježi bojama Rutu 3:10-18.  Danas ćemo završiti proučavanje 3. poglavlja i već možemo čuti svadbena zvona kako počinju zvoniti! Na kraju poglavlja, vidjet ćemo Rutu, Noemi i Boaza kako čekaju na Boga da riješi pitanje Rutinog braka. Ovo će biti Rutine i Noemine posljednje riječi jer više neće progovoriti…

4. tjedan – Ruta 2. dan – Rutina hrabrost

Započnimo u molitvi. Polako pročitaj i obilježi bojama Rutu 3:5-9 Dok započinjemo današnje čitanje, osjećam da napetost raste. Sve što se Ruta sprema poduzeti zahtijeva hrabrost. Ruta se okupala, namirisala i odjenula u svoju haljinu. Ne mogu zamisliti kako se osjećala dok je šetala od polja do gumna. Ruta će upravo poduzeti najveći rizik u…

3. tjedan – Ruta 4. dan – Rutin i Boazov prvi spoj

Započnimo u molitvi. Polako pročitaj i obilježi bojama Rutu 2:14-16. Jesi li ikad bila u nekom talijanskom restoranu gdje napune zdjelu uljem i u nju možeš umočiti kruh? Mmmm… to je tako dobro! Na kraju jučerašnjeg čitanja, pozornica je postavljena za Bozaov i Rutin prvi spoj. Koji mu je bio upad? “Dođi ovamo i jedi…