Djela apostolska

Dva krštenja

Dva krstenja

Prošlog tjedna krstili smo neke drage ljude u našoj crkvi.

Ovo je izravno ispunjenje Isusove zapovjedi:

Marko 16:15,16

Idite po svem svijetu, propovjedajte evanđelje svakome stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se spasit će se, a tko ne uzvjeruje osudit će se.

Ali, Isus je govorio o drugom krštenju. Pismo govori o dva krštenja.

Postoji krštenje u vodi, ali prije nego je Isus uznesen na nebo, On je govorio svojim učenicima o drugom krštenju.
Ovo je bila zapovjed koju je Isus dao učenicima. To nije bio dio dodatak.

Prvu sam knjigu, o Teofile, napisao o svemu što Isus poče i činiti i naučavati sve do dana kad bi uzet, pošto je po Duhu Svetome dao zapovjedi apostolima koje izabra, kojima se poslije svog trpljenja, mnogim dokazima i pokazao da je živ, ukazujući im se tijekom četrdeset dana i govoreći o onome što se tiče kraljevstva Božjeg. I sastavši se s njima zapovjedi im da ne napuštaju Jeruzalem, nego neka čekaju obećanje Očevo “koje čuste od mene: Ivan je istina krstio vodom, no vi ćete nedugo nakon ovih dana biti kršteni u Duhu Svetom.” – Djela 1:1-5

Ovdje vidimo da je Ivan krstio vodom. On je krstio Isusa u vodi, ali mi znamo da Isus krsti u Duhu Svetom. Taj isti Ivan, govoreći o Isusu, je rekao: “Za mnom dolazi onaj koji je jači od mene, kojemu ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti remen na obući njegovoj. … On će vas krstiti u Duhu Svetom” – Marko 1:7,8

Sada Isus zapovjeda svojim učenicima govoreći: “Dajem vam veliki zadatak, ali nemojte ništa raditi sve dok ne primite krštenje Duhom Svetim”.

Tu zapovjed koju im je dao oni su ispunili.

Proveli su sljedećih 10 dana odlazeći u hram da mole i traže Gospodina.
Da, znam da većina voli govoriti kako su učenici primili krštenje Duhom Svetim u gornjoj sobi, ali bio sam u toj gornjoj sobi gdje su proslavili Pashu i nema šanse da u tu sobu dovedete 3000 ljudi.

To nije moguće.

Razlog zbog kojeg vjerujem da su primili krštenje Duhom Svetim u Hramu je u tome što je to bilo mjesto gdje se mogla okupiti toliko velika grupa ljudi o kojoj se govori u Djelima 2.

I kada dođe dan Pedesetnice, svi bijahu jednodušno na istom mjestu. I odjednom nasta buka s neba, kao kad se digne silan vjetar, i ispuni svu kuću gdje bijahu sjedili. I ukažu im se razdijeljeni jezici, kao od ognja, te siđe po jedan na svakog od njih. I svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima kako im već Duh davaše zboriti. Djela 2:1-4

Oni su bili okupljeni na ovom mjestu. Oni su čekali i molili ovih deset dana i najednom je Svenogući Bog došao da im ispuni Isusovo obećanje i Božje obećanje koje je dao još u doba Joela.

Ali, to je bila zapovjed!

Zapovjed ne samo apostolima, već crkvi samoj.

Postoji pitanje koje moramo postaviti sebi.

Ako je govoreno o dvama krštenjima, zar se krštenje Duhom Svetim ne događa u spasenju ili posvećenju? Nisu li oni istoznačni?

Ivan 20 nam daje odgovor.

Kada, dakle, bijaše veče onog dana, prvog u tjednu, a vrata gdje su učenici bili skupljeni bijahu zatvorena zbog straha od Židova, dođe Isus te stade u sredinu pa im reče: “Mir vama”. I to rekavši pokaza im ruke i bok svoj. Obradovaše se tad učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga opet reče: “Mir s vama! Kao što mene Otac posla i ja šaljem vas.” I to rekavši dahne u njih i kaže im: “Primite Duha SVetoga! Kojima oprostite grijehe opraštaju im se, kojima zadržite zadržani su.” Ivan 20:19-23

Isus opet ponavlja veliku zapovjed i onda puhne u njih i oni primaju Duha Svetog, Ali, ovo je najmanje deset dana prije krštenja u Duhu Svetom u Djelima 2 jer oni su u gornjoj sobi i ovo je prvi dan u tjednu.

Razlika je u:
Duh Sveti u tebi i da si ti u Duhu Svetom!

Kada krstimo nove vjernike, da li ih uvedemo u vodu i kažemo im da otvore usta da bi ulili vodu u njih? Ne! Mi ih stavimo u vodu.

Krštenje Duha Svetog u Djelima 2 nije Duh Sveti koji dolazi u tebe. To si ti koji ulaziš u Duha Svetog. To je kad Duh Sveti tako natopi tvoj život s životom i prisutnošću Svemogućeg Boga.

Vidimo ovaj primjer u Djelima 10 kada Petar ide kod Kornelija. Prvi put u povijesti evanđelje ide specifično kod nevjernika. U Djelima 1-9 vidimo prvu crkvu koja doseže Židove s Isusovim evanđeljem. Sada crkva ide nevjernicima!

Dok Petar propovijeda evanđelje ljudi se spašavaju i krštavaju u Duhu Svetom! Petar i židovski apostoli su zatečeni i zadivljeno govore: “Može li tko zabraniti vodu da se ne krste ovi koji su primili Duha Svetog kao i mi?” U prethodnom stihu kaže: “Jer su ih čuli gdje govore u jezicima …”

Dva krštenja.

Zašto bi Bog to zapovjedio?
Krštenje u vodi je tvoj znak zavjeta. U Kološanima 2 se zove obrezanje koje nije učinjeno rukama.

Obrezanje je bio znak zavjeta koji je Bog učinio s Abrahamom i svim njegovim potomcima kada je promijenio njegovo ime iz Abram u Abraham i Saraj u Sarah. On je povezao svoje ime s njima. Abraham je sad bio čovjek u zavjetu s Bogom! On je nosio Božje ime i znak tog zavjeta.

I kad si kršten u vodi, kršten si u ime Oca, Sina i Duha Svetog. Ti nosiš Njegovo ime sa sobom. Ali, to je također i znak tvog zavjeta. Sada si zavjetni sin i kćer Svemogućeg Boga.

Ali, Bog hoće da imaš i nešto više!

On želi ne samo da imaš znak Njegovog zavjeta, On hoće da imaš silu Duha Svetog u svom životu.
Ne oblik pobožnosti bez sile, On hoće da Njegova crkva ima pobožnost i silu!

Tako je Isus rekao svojim učenicima: “Nego ćete primiti silu kada Duh Sveti dođe na vas i bit ćete mi svjedoci i u Jeruzalemu, i po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.” – Djela 1:8

Radi se o sili!

Bog hoće da živiš u nadnaravnoj sili.

To je sve ono što čini pomazanje. Pomazanje je Božja uzvišena sposobnost da osposobi svakodnevnog čovjeka da ispunja nadnaravne zadatke. Bog ne želi da NJegova crkva budu obični ljudi. On želi da oni na zemlji budu i žive Njegovu kraljevsku silu i autoritet tako da svijet može vidjeti da stvarno postoji stvaran i živi Bog.

Dakle, tko može primiti ova dva krštenja?

A Petar im kaza: “Pokajte se, i neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha i primit ćete dar Duha Svetog. Jer to je obećanje za vas i djecu vašu i za sve one koji su izdaleka, koje god pozove Gospodin Bog naš.” – Djela 2:38, 39

Koliko god Gospodin naš Bog pozove u svim naraštajima!

Ovo je obećanje za svaki naraštaj!

 

Originalni tekst: F Dean Hackett – Foundational, The Two Baptisms

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.