Brojevi

Čuvaj se ove 4 zle želje {Brojevi 25}

slika-blog-4 zle želje

 

 

Jedna od najvećih dobrobiti proučavanja Starog zavjeta je da Novi zavjet postaje oživljen na potpuno nov način! Ako redovno s nama čitaš knjigu Brojeva, onda će ovaj odlomak iz Novog zavjeta, koji mislim s tobom podijeliti, odjednom dobiti novo, dublje značenje, više nego ikad prije.

 

Čitaj Pavlove riječi dok nas on upozorava na 4 zle želje:

 

1 Korinćanima 10:1-11

A ne bih htio braćo da budete u neznanju, oci naši svi bijahu pod oblakom i svi kroz more prođoše, i svi se u Mojsija krstiše u oblaku i u moru, i svi pojedoše istu duhovnu hranu, i svi popiše isto duhovno piće. Pili su, naime, iz duhovne stijene koja ih je pratila – a ta stijena je Krist. Ali, s većinom od njih Bog nije bio zadovoljan, ta poubijani su u pustinji.

A ovo bijahu primjeri nama, da ne žudimo za zlim stvarima kao što su i oni zažudjeli.

I ne budite idolopoklonici kao neki od njih, kako je pisano: sjede puk jesti i piti pa ustadoše zabavljati se. I ne činimo blud kao što neki od njih blud počiniše te padoše u jednom danu dvadeset i tri tisuće. I ne iskušavajmo Krista kao što su ga i neki od njih iskušali pa od zmija izginuli. I ne mrmljajte kao što neki od njih mrmljahu te izgiboše od Zatornika.

A sve se to kao primjer događalo njima, a napisano je za upozorenje nama do kojih dopriješe krajevi vremena.

 

“Napisano je za upozorenje nama.”

 

 

Ponekad, dok čitamo Stari zavjet, mislimo da su to samo neke priče i borimo se kako naći primjenu ili značaj za naše živote danas. To je velika pogreška!

 

Pavao nam kaže – knjiga Brojeva je zapisana za upozorenje nama – baš za nas!

 

Čuvaj se ove 4 zle želje

1)  Čuvaj se idolopoklonstva.

“I ne budite idolopoklonici kao neki od njih, kako je pisano: “Sjede puk jesti i piti pa ustadoše zabavljati se.” (stih 7)

 

Bog je pozvao Izraelce da budu odvojen narod od drugih naroda, ali u Brojevima 25 oni nisu poslušali.  Ne samo da su jeli i pili sa poganima, već piše da su se klanjali i prinosili žrtve Baalu!

 

Nakon svega što je Bog učinio za Izraelce i sve sile koju je Bog prikazao, oni se još predaju kušnji i klanjaju se Baalu!

 

Prijateljice, nemojmo nikad ni pomisliti da smo iznad obožavanja drugih bogova. U našoj kulturi – mi nemamo stvarne, tjelesne idole, ali sve što volimo više od Boga, u čemu uživamo više od Boga ili nam je draže više od Boga – to je idolopoklonstvo.  To može biti tvoj muž, hobi, tvoja djeca, uspjeh, tvoj izgled, tjelesna zadovoljstva ili sport. To je sve što je u tvom životu važnije od Boga.

 

2) Čuvaj se bluda.

I ne činimo blud kao što neki od njih blud počiniše te padoše u jednome danu dvadeset i tri tisuće .” (stih 8)

 

U Brojevima, 25. poglavlje, narod Izraelski započe “bludničiti s kćerima moapskim … i Gospod planu gnjevom na Izrael … a onih koji u tom pomoru izginuše bilo je dvadeset i četiri tisuće.”

 

Gospod mrzi blud, a opet, naš svijet je ispunjen s tim. Od pornografije na internetu, do muževa i žena koji su u preljubu, do zajedničkog suživota prije braka, čovjeka koji spava s čovjekom – to sve spada u popuštanje.

 

Ovih dana Bog ne šalje pošasti kao posljedicu za nemoralnost, ali to ne mijenja činjenicu da se Bogu gadi seksualna nemoralnost i to vodi do prirodnih posljedica.

 

 

3) Čuvaj se prigovaranja i kušanja Gospodina.

I ne iskušavajmo Krista kao što su ga i neki od njih iskušali pa od zmija izginuli.” (stih 9)

 

U Brojevima, 21. poglavlje, Izraelci su se tužili zbog hrane i vode kojima ih je Bog opskrbljavao. Govorili su “gadi nam se to bijedno jelo.” Bog ih je kaznio šaljući im ognjene zmije koje su ujedale narod i oni su umirali!

 

Ne iskušavaj Gospodina. Kada nismo zadovoljni onim što nam je On pribavio – mi ga kušamo.

 

4) Čuvaj se mrmljanja. 

“I ne mrmljajte kao što i neki od njih mrmljahu te izgiboše od Zatornika.” (stih 10)

 

U Brojevima, 14. poglavlje, Izraelci su mrmljali protiv Gospoda – OPET! Bog ih je čuo i rekao: “Po ovoj pustinji popadat će trupla vaša. I svi među vama koji bijahu pobrojani, prema vašem punom broju – u dobi od dvadeset godina pa naviše – koji ste mrmljali protiv mene.”

 

Svi oni koji su mrmljali bili su uništeni! Užas! Možda moramo čuvati naše usne mnogo više kad počnemo mrmljati!

 

Zaključak u 1. Korinćanima 10:12-13

12 Zato tko misli da stoji, neka pazi da ne padne.

13 Nije vas zahvatila druga kušnja osim ljudske. No vjeran je Bog, On neće dopustiti da budete kušani preko onog što možete, nego će s kušnjom dati i ishod da je možete podnijeti.

 

 

Zao znači grješan, izopačen, nemoralan.

Žudnje označavaju osjećaj da nešto želimo imati ili da se nešto dogodi.

Uobičajeno znači da se događa često ili učestalo.

 

Pavao kaže – nemojte se uznositi i misliti da vi sami ne možete upasti u neke od ovih kušnji. Ove zle želje su uobičajene za SVAKOG čovjeka kroz svo vrijeme. One su zamka – pokazuju se kao ljepše i obećavajući mnogo više od svega što mogu ispuniti.

 

Ako se boriš s nekom od ovih želja – nisi jedina u tome – i boriš se s njima jer si ljudsko biće, ALI Bog je vjeran. Za one koji su kušani svojim zlim željama On proviđa način kako da izađu van.

 

Bog je Izraelcima, koji su odabrali da se predaju svojim zlim željama, odredio smrt.

 

Nemojmo iskorištavati Božju milost već radije odaberimo da ubijemo naše zle želje. Uz Božju pomoć – možemo imati pobjedu i slobodu kroz Krista!

 

Hodaj s Kraljem,

 

Courtney 

**Uključi se**

Kako je proučavanje Starog zavjeta oživilo Novi zavjet za tebe?

Kako je Bog omogućio tvoj bijeg u doba kušnji?

Što si još naučila, ovog tjedna, u svom vremenu s Bogom?

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

%d blogeri kao ovaj: