psalmi

Tron milosti

Jutros sam čitala Psalam 15 i počela sam stvarno propovijedati. Upravo sam postavila svoj komentar ali, poslije sam više od pola izbrisala jer sam vidjela sebe. Sebe – punu grijeha. Sebe – koja je ogovarala prijateljice. Sebe – koja nije činila ispravno bližnjem. Sebe – koja je sramotila susjeda. Sebe – koja nije poštivala one koji se boje Jahve.

I osjećala sam krivnju.

Ne, nisam mogla nikome propovijedati dok nisam samoj sebi propovijedala!

I onda mi je došao drugi stih…

… stih pun milosti, nade, radosti i ljubavi!!!

Ne, tu nema propovijedi … jer Biblija piše sve potrebno. Da, moramo živjeti ispravno. Moramo paziti na jezik. Ali, kada sagriješimo, ipak postoji tron milosti!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

%d blogeri kao ovaj: