“ODMOR I OTPUŠTANJE”, Courtney Joseph (treći tjedan, četvrti dan)

OSTAVI PRTLJAGU   “Svu svoju brigu prebacite na njega jer On se brine za vas.” (1 Petrova 5:7)   Upravo sada, ja sam žena u procesu promjene. Imam prtljagu. Ne mislim samo mali ruksak na leđima. Moju prtljagu čini mnogo kufera ispunjenih svim mogućim emocijama. Jesi li ikada imala kufer koji si pokušala zatvoriti, ali…

“ODMOR I OTPUŠTANJE”, Courtney Joseph (treći tjedan, treći dan)

OTPUSTI SVOJE TERETE KROZ ZAHVALNOST “U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.” (1 Solunjanima 5:18) Na što smo usmjerene, to raste. Ako smo usmjerene na naše nevolje, one će rasti. Nedavno sam imala nešto što me izjedalo. Mislila sam o tome i mislila, i što sam više o tome…

“ODMOR I OTPUŠTANJE”, Courtney Joseph (treći tjedan, drugi dan)

OTPUSTI SVOJE TERETE KROZ MOLITVU “Ne budite zabrinuti ni za što, nego neka se u svemu molitvom i iskanjem sa zahvaljivanjem obznanjuju vaše molbe Bogu.” (Filipljanima 4:6)   Svako jutro kada naše noge dotaknu tlo, ulazimo u duhovnu bitku. Ova je bitka počela u Edenskom vrtu i svidjelo nam se ili ne, još uvijek bijesni…

“ODMOR I OTPUŠTANJE”, Courtney Joseph (treći tjedan, prvi dan)

UVOD U TREĆI TJEDAN – OTPUŠTANJE Samo kroz poznavanje i primanje Božje ljubavi, možemo se odmoriti i otpustiti svoje terete Njemu. Ako ne vjeruješ da si bezuvjetno voljena, onda ćeš razmišljati da moraš udovoljiti Bogu i nikada nećeš imati osjećaj da si dovoljno dobra i sigurno Mu nećeš povjeriti svoje terete. Iz proučavanja prošlog tjedna…

“ODMOR I OTPUŠTANJE”, Courtney Joseph (drugi tjedan, peti dan)

ODMORI SE U ZARUČNIKOVOM ZAGRLJAJU LJUBAVI “Dvoje će biti jedno tijelo. Velika je to tajna, ali ja govorim o Kristu i o crkvi.” (Efežanima 5:31-32) Najdublji i najintimniji odnos na zemlji je odnos između muža i žene. Bog te ne voli samo kao svoju kreaciju, kao što pastir voli svoje ovce, kao što prijatelj voli…

“ODMOR I OTPUŠTANJE”, Courtney Joseph (drugi tjedan, četvrti dan)

ODMORI SE U OČEVOM ZAGRLJAJU “Primili ste Duha posinjenja u kojem kličemo: “Abba, Oče!”” (Rimljanima 8:15) Riječ “otac” priziva snažne osjećaje. Ako si imala dobrog oca, kao što ga ja imam, možeš osjetiti topline sigurnosti i ljubavi. Ali, ako si imala oca koji je bio dalek, ili oca koj nije bio dosljedan ili oca koji…

“ODMOR I OTPUŠTANJE”, Courtney Joseph (drugi tjedan, treći dan)

ODMORI SA SVOJIM PRIJATELJEM “Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko svoj život položi za svoje prijatelje.” (Ivan 15:13) Nakon što se moj muž odselio, nisam znala kome mogu vjerovati. Željela sam to podijeliti sa svojim prijateljicama, ali sam osjećala da, ako se nadam pomirenju sa svojim mužem, trebam naše stvari držati privatnima. Tako…

“ODMOR I OTPUŠTANJE”, Courtney Joseph (drugi tjedan, drugi dan)

ODMORI SE U RUKAMA SVOGA PASTIRA Ja sam dobri pastir: dobri pastir polaže svoj život za ovce. (Ivan 10,11) Imaš li ljubimca? Sve do 38. godine života nisam imala ljubimca, čak niti ribu ili žabu! Ali, u ljeto 2014. godine mala bijela pahuljasta lopta zavrtjela je naš svijet, kada smo dobili naše prvo štene koje…

“ODMOR I OTPUŠTANJE”, Courtney Joseph (drugi tjedan, prvi dan)

UVOD U DRUGI TJEDAN:  PRIMI BOŽJU LJUBAV Svi čeznemo da smo povezani s drugima, da se viđamo i budemo voljeni. Bog, poput nas, želi odnos. Bog se želi povezati s nama, da se viđamo i volimo. Bog želi da Ga vidimo u svoj Njegovoj ljepoti i veličanstvenosti Njegovog stvaranja. Ogromno plavo nebo, ptice koje cvrkuću…

“ODMOR I OTPUŠTANJE”, Courtney Joseph (prvi tjedan, peti dan)

TREBAŠ VRIJEME OSAME  I pošto otpusti mnoštvo, uzađe na goru, nasamo, da se pomoli. A kad dođe večer, bijaše ondje sam. (Matej 14:23)     Tijekom mog perioda odmaranja, shvatila sam također da je to bio moj period povlačenja. Uzela sam pauzu od bloga i redovnog objavljivanja na društvenim mrežama, pa čak i od nekih…